Amplex-gruppen

Amplex är en privatägd svensk företagsgrupp med verksamhet inom affärsområdena Retail, Lighting och Automotive. Gruppen rymmer ett tjugotal rörelsedrivande företag med cirka 300 medarbetare och har egen representation i sju länder i Europa, USA och Asien. Till Amplex hör även en fastighetsrörelse baserad i USA.

 
   
 
 


Läs här om dataskydd >>